Μικτοί Υδρολογικοί – Μετεωρολογικοί Σταθμοί Βρίσκεστε εδώ : Αρχική Προϊόντα Υδρολογικά Μικτοί Υδρολογικοί – Μετεωρολογικοί Σταθμοί

Κατηγορίες


Η εταιρεία μας έχει σχεδιάσει και εγκαταστήσει δεκάδες σταθμούς μέτρησης ποσοτικών, ποιοτικών παραμέτρων νερού και ταυτόχρονα μετεωρολογικών παραμέτρων. Τα βασικά χαρακτηριστικά των σταθμών είναι:

• Data logger με δυνατότητα αποστολής σημάτων συναγερμού με SMS ή email.

• Μέτρηση pH, Αγωγιμότητας, DO, Θερμοκρασίας, ORP, Νιτρικών, Φωσφορικών, κτλ.

• Μέτρηση στάθμης

• Μέτρηση θολότητας

• Μέτρηση χλωροφύλλης Α

• Μέτρηση Ταχύτητας / Διεύθυνσης ανέμου

• Μέτρηση θερμοκρασίας και υγρασίας αέρα

• Μέτρηση ύψους βροχής

• Μέτρηση βαρομετρικής πίεσης

• Μέτρηση ηλιακής ακτινοβολίας