Διάφορα Είδη Βρίσκεστε εδώ : Αρχική Προϊόντα Εργαστηριακά Διάφορα Είδη

Κατηγορίες


 • Πρότυπα βάρη βαθμονόμησης
 • Μετρητές αποικιών
 • Πυκνόμετρα
 • Ξηραντήρια (desiccators)
 • Ιξωδόμετρα

 • Λυοφυλοποιητές
 • Ομογενοποιητές υπερήχων
 • Ομογενοποιητές stomacher
 • Μίξερ προπέλας
 • Μίξερ waring

 • Μετρητές - καταγραφικά υγρασίας
 • Μετρητές - καταγραφικά θερμοκρασίας
 • Παγομηχανές
 • Κρυοτόμοι
 • Μικροτόμοι

 • Μύλοι άλεσης δειγμάτων
 • Αντλίες κενού
 • Συσκευές διήθησης υπό κενό
 • Μετρητές ακτινοβολίας (GM)

 • Rotary evaporators
 • Μικροεργαλεία
 • Γυάλινος εξοπλισμός
 • Θάλαμοι βιολογικής κατάψυξης
 • Συστήματα Μέτρησης COD, BOD

 • Συσκευές κροκίδωσης
 • Αυτόματες συσκευές SOXHLET
 • Συσκευές ινωδών
 • Συσκευές Kjeldahl
 • Δοχεία μεταφοράς υγρού αζώτου