Δειγματολήπτες Νερού Βρίσκεστε εδώ : Αρχική Προϊόντα Υδρολογικά Δειγματολήπτες Νερού

Κατηγορίες


Κάθετου ή οριζόντιου τύπου δειγματολήπτες ανοιχτών υδάτων (ποτάμια, λίμνες, θάλασσα, δεξαμενές, κτλ), με δυνατότητα λήψης δείγματος από συγκεκριμένο βάθος.
Δειγματολήπτες ανοιχτών υδάτων τύπου σύριγγας.


Συσκευές συνεχούς δειγματοληψίας και αποθήκευσης δείγματος, κατάλληλοι για ανοιχτά και υπόγεια ύδατα.

Συσκευές συνεχούς δειγματοληψίας και αποθήκευσης των δειγμάτων ακαθάρτων υδάτων.
Δειγματολήπτες υπογείων υδάτων τύπου bailer για λήψη δείγματος από συγκεκριμένο βάθος.
Δειγματολήπτης υπογείων υδάτων τύπου waterra pump για λήψη μεγάλων όγκων δειγμάτων από συγκεκριμένο βάθος.

Δειγματολήπτες υπογείων υδάτων με πνευματική εντολή.
Πνευματικά συστήματα άντλησης δειγμάτων υπογείων υδάτων.
Φορητές περισταλτικές αντλίες για δειγματοληψία από γεωτρήσεις μικρού βάθους.
Σύστημα λήψης δειγμάτων από διαφορετικές και μονωμένες μεταξύ τους ζώνες.