Αυτόνομοι Σταθμηγράφοι Βρίσκεστε εδώ : Αρχική Προϊόντα Υδρολογικά Αυτόνομοι Σταθμηγράφοι

Κατηγορίες


Σταθμηγράφοι με εξωτερικό data logger

Κατάλληλοι για υπόγεια και για επιφανειακά νερά. Οι data loggers των σταθμηγράφων είναι τοποθετημένοι μέσα σε φορέα από ανοξείδωτο υλικό. Λειτουργούν με εσωτερικές μπαταρίες. Διαθέ τουν δυναμική αντιστάθμιση της θερμο κρασίας και αυτόματη αντιστάθμιση της βαρομετρικής πίεσης.Σταθμηγράφοι πλήρως εμβαπτιζόμενοι από τιτάνιο

Διαθέτουν αυτόματη αντιστάθμιση της Βαρομετρικής Πίεσης. Ταυτόχρονη καταγραφή στάθμης και θερμοκρασίας. Κατάλληλοι για υπόγεια και επιφανειακά νερά. Ο αισθητήρας στάθμης, ο καταγραφέας (Data Logger) και η μπαταρία είναι όλα τοποθετημένα σε εξαιρετικής αντοχής μεταλλικό φορέα κατασκευασμένο από Τιτάνιο. Το όργανο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υφάλμυρα ή γλυκά νερά. Το προτεινόμενο σύστημα παρέχει εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια μετρήσεων στάθμης. Ο χρήστης μπορεί να προγραμματίσει το βήμα καταγραφής. Διαθέτει εξαιρετικά μεγάλη αυτονομία τόσο από ενεργειακή άποψη όσο και από αριθμό μετρήσεων που μπορεί να καταγράψει. Το όργανο αυτό μπορεί να τοποθετηθεί σχεδόν σε οποιαδήποτε γεώτρηση. Η έναρξη κατα γραφής πραγματοποιείται με εντολή από τον υπολογιστή (άμεση έναρξη) ή έναρξη που μπορεί να γίνει σε προγραμματισμένο χρόνο. Επίσης διατίθενται μοντέλα με τηλεμετρία για χειρισμό τους εξ αποστάσεως.

Σταθμηγράφοι πλήρως εμβαπτιζόμενοι πολύ μικρών διαστάσεων

Κατάλληλοι για επιφανειακά και Υπόγεια νερά. Καταγράφουν την στάθμη και την θερμοκρασία. H τοποθέτηση τους στο σημείο μέτρησης γίνεται με απλό κρέμασμα με λεπτό συρματόσχοινο.

Είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα ή τιτάνιο. Ο αισθητήρας πίεσης είναι κατασκευασμένος από κεραμικό υλικό. Ο χειριστής έχει την δυνατότητα επιλογής του βήματος καταγραφής των μετρήσεων και έχει την δυνατότητα προγραμματισμού πολλαπλών ρυθμών καταγραφής των μετρήσεων.