Κατηγορίες


 •   Θερμοκρασίας - υγρασίας αέρα, υψηλής και μέσης ακρίβειας, ευρείας κλίμακας.

•    Αισθητήρες θερμοκρασίας νερού και εδάφους.

•    IR αισθητήρες θερμοκρασίας

•    Αισθητήρες τύπου thermistor

•    Αισθητήρες τύπου θερμοζεύγους

•    Αισθητήρες PT100 και PT1000