Ψυχρόμετρα φύλλων για προσδιορισμό του υδατικού δυναμικού Βρίσκεστε εδώ : Αρχική Προϊόντα Γεωργία Ακριβείας - Φυτά Ψυχρόμετρα φύλλων για προσδιορισμό του υδατικού δυναμικού

Κατηγορίες


Το σύστημα είναι κατάλληλο για τον προσδιορισμό του υδατικού δυναμικού των φύλλων με την μέθοδο της ψυχρομετρίας (υγρός βολβός). Το σύστημα αποτελείται από έναν ή περισσότερους θαλάμους μέτρησης καθώς επίσης και από μια μετρητική συσκευή (μικροβολτόμετρο).