Μικροσκόπια Βρίσκεστε εδώ : Αρχική Προϊόντα Εργαστηριακά Μικροσκόπια

Κατηγορίες


  • Πλήρης σειρά μονοφθάλμιων, διοφθάλμιων και τριοφθάλμιων Μικροσκοπίων

 

  • Ανάστροφα, Μεταλλογραφικά Μικροσκόπια, Ερευνητικά Μικροσκόπια, κτλ.

  • Μικροσκόπια με σύστημα συμπαρατήρησης

 

  • Πλήρης σειρά φακών

 

  • Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και κάμερες