Κατηγορίες


Αισθητήρες Υπερήχων

Πλέον της υψηλής ακρίβειας τριών διαστάσεων ανεμομέτρων, εξαιρετικά διαδεδομένη είναι και η χρήση των αισθητήρων δύο διαστάσεων, καθώς συνδυάζει πολύ υψηλή ακρίβεια και χαμηλό κόστος

Υψηλής ακρίβειας αισθητήρες ταχύτητας και διεύθυνσης ανέμου

 Πρόκειται για first class αισθητήρες πολύ υψηλής ακρίβειας και αντοχής.

Συμβατικοί αισθητήρες ταχύτητας και διεύθυνσης ανέμου

 Κυπελλοφόροι αισθητήρες ταχύτητας ανέμου και αναλογικοί ανεμοδείκτες.