Κατηγορίες


Θερμοκρασίας - Υγρασίας Αέρα, Ταχύτητας – Διεύθυνσης Ανέμου, Βαρομετρικής πίεσης, Βροχής, Ηλιακής ακτινοβολίας και άλλων παραμέτρων.