Συστήματα Πολυαισθητήρων Βρίσκεστε εδώ : Αρχική Προϊόντα Υδρολογικά Συστήματα Πολυαισθητήρων

Κατηγορίες


Αισθητήρες plug and play smart sensors. Οι αισθητήρες διατηρούν στην δική τους μνήμη τα δεδομένα βαθμονόμησης. Είναι κατάλληλοι για λήψη profile καθώς διαθέτουν ενσωματωμένα data loggers. Το όργανο έχει την δυνατότητα αυτόματης βαθμονόμησης ή με κλασικές μεθόδους και κλασικά buffers. Είναι κατάλληλοι για χρήση σε κάθε είδους νερό (επιφανειακά, υπόγεια, αποχετεύσεων, βιομηχανικών, κτλ).

Ο χρήστης μπορεί να προγραμματίσει την μονάδα με την χρήση ειδικής φορητής μονάδας προγραμματισμού ή με απευθείας σύνδεση σε υπολογιστή. Μπορούν να προγραμματιστούν για αυτόματη λήψη και καταγραφή μετρήσεων στην εσωτερική μνήμη με ρυθμό μέτρησης καθοριζόμενο από τον χρήστη. Το όργανο λειτουργεί με μπαταρίες οι οποίες μπορούν να αλλάζονται από τον χρήστη. Μετρούμενες παράμετροι: Διαλυμένο οξυγόνο, Αγωγιμότητα, Θερμοκρασία, pH, ORP, Αλατότητα, Βαρομετρική πίεση, Στάθμη, Θολότητα, ΝΟ3, Cl, κ.ά.