Κατηγορίες


Η ιδιαιτερότητα αυτών των σταθμών είναι η γρήγορη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση τους, ώστε να μπορούν να λειτουργούν για μικρά ή και μεγάλα χρονικά διαστήματα σε διαφορετικά σημεία. Τα συνηθέστερα χαρακτηριστικά τους είναι:
•    Δεν απαιτούν πολύπλοκο προγραμματισμό
•    Οι αισθητήρες αναγνωρίζονται αυτόματα (plug and play)
•    Δέχονται έως και 15 αισθητήρες, για οποιαδήποτε παράμετρο
•    Οι μετρήσεις και ο προγραμματισμός δεν χάνονται ακόμα και αν αφαιρεθούν οι μπαταρίες

•    Διαθέτουν μεγάλες μνήμες ικανές για την καταγραφή των μετρήσεων.
•    Διαθέτουν προγραμματιζόμενο ρυθμό δειγματοληψίας και καταγραφής του μέ σου όρου των μετρήσεων.
•    Είναι εντελώς στεγανοί για μόνιμη εγκατά σταση στο πεδίο
•    Μεταφορά δεδομένων μέσω απευθείας σύνδεσης με υπολογιστή, ασύρματα, μέσω κινητής τηλεφωνίας GPRS, κτλ.