Νέα Βρίσκεστε εδώ : Αρχική Νέα


Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα γίνεται πλέον συνεχής μέτρηση του ύψους του χιονιού σε μια περιοχή. 

Κοκκομετρική ανάλυση - χαρακτηριστική καμπύλη με πολύ πιο γρήγορες και απλές διαδικασίες σε σχέση με τις κλασικές μεθόδους!