Έργα Βρίσκεστε εδώ : Αρχική Έργα


Ολοκληρωμένο έργο Τηλεχειρισμού και Τηλεμέτρησης Αρδευτικού Δικτύου.

Πλήρες ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης των μηχανικών αλλά και των μορφολογικών ιδιοτήτων προϊόντων.

Για λογαριασμό της εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

Ίσως οι πληρέστεροι Αγρομετεωρολογικοί σταθμοί σε όλη την Ελλάδα!

Αυτόματη αποστολή ενημερώσεων-alarm σε περίπτωση υπερβάσεων ορίων.

Πλήρες σύστημα μέτρησης και παρακολούθησης του ποταμού για συμβάντα μόλυνσης και πλημμυρών.

Ένα από τα πληρέστερα και πιο σύγχρονα δίκτυα στην Ευρώπη!

Ένα από τα πιο σύγχρονα Αγρομετεωρολογικά δίκτυα στην Ελλάδα για λογαριασμό της εταιρείας NOVAFARM Α.Ε.