Έργα Βρίσκεστε εδώ : Αρχική Έργα


Ίσως οι πληρέστεροι Αγρομετεωρολογικοί σταθμοί σε όλη την Ελλάδα!

Αυτόματη αποστολή ενημερώσεων-alarm σε περίπτωση υπερβάσεων ορίων.

Πλήρες σύστημα μέτρησης και παρακολούθησης του ποταμού για συμβάντα μόλυνσης και πλημμυρών.

Ένα από τα πληρέστερα και πιο σύγχρονα δίκτυα στην Ευρώπη!

Ένα από τα πιο σύγχρονα Αγρομετεωρολογικά δίκτυα στην Ελλάδα για λογαριασμό της εταιρείας NOVAFARM Α.Ε.

Τηλεμετρικό δίκτυο μέτρησης στάθμης σε πολλαπλά σημεία του Κηφισού ποταμού.

 


Εγκατάσταση Αγρομετεωρολογικού δικτύου για λογαριασμό μιας από τις παγκοσμίως κορυφαίες κατασκευάστριες εταιρείες σκευασμάτων φυτοπροστασίας.

Ένα από τα πυκνότερα και πλέον σύγχρονα βροχομετρικά δίκτυα στην Ευρώπη!