Έργα Βρίσκεστε εδώ : Αρχική Έργα


Δίκτυο Αυτόματων Τηλεμετρικών Περιβαλλοντικών Σταθμών.

Δίκτυο 17 Αγρομετεωρολογικών σταθμών.

Για το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων.

Τηλεμετρικοί Μετεωρολογικοί σταθμοί.

Συμπαγής Αγρομετεωρολογικός σταθμός, με πλήρη σειρά μετρούμενων παραμέτρων.

Ίσως οι πληρέστεροι Αγρομετεωρολογικοί σταθμοί σε όλη την Ελλάδα!

Ένα από τα πληρέστερα και πιο σύγχρονα δίκτυα στην Ευρώπη!