Έργα Βρίσκεστε εδώ : Αρχική Έργα


Δίκτυο 17 Αγρομετεωρολογικών σταθμών.

Για το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων.

Τηλεμετρικοί Μετεωρολογικοί σταθμοί.

Συμπαγής Αγρομετεωρολογικός σταθμός, με πλήρη σειρά μετρούμενων παραμέτρων.

Ίσως οι πληρέστεροι Αγρομετεωρολογικοί σταθμοί σε όλη την Ελλάδα!

Ένα από τα πληρέστερα και πιο σύγχρονα δίκτυα στην Ευρώπη!

Ένα από τα πιο σύγχρονα Αγρομετεωρολογικά δίκτυα στην Ελλάδα για λογαριασμό της εταιρείας NOVAFARM Α.Ε.

Εγκατάσταση Αγρομετεωρολογικού δικτύου για λογαριασμό μιας από τις παγκοσμίως κορυφαίες κατασκευάστριες εταιρείες σκευασμάτων φυτοπροστασίας.