Έργα Βρίσκεστε εδώ : Αρχική Έργα


Ολοκληρωμένοι Τηλεμετρικοί Μετεωρολογικοί Σταθμοί

Τηλεμετρικό δίκτυο Μετεωρολογικών και Υδρολογικών σταθμών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ:

Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος