Έργα Βρίσκεστε εδώ : Αρχική Έργα


Τηλεμετρικό Δίκτυο Μέτρησης παροχών υδάτων

Ολοκληρωμένοι Τηλεμετρικοί Μετεωρολογικοί Σταθμοί

Τηλεμετρικό δίκτυο Μετεωρολογικών και Υδρολογικών σταθμών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ:

Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Δίκτυο Αυτόματων Τηλεμετρικών Περιβαλλοντικών Σταθμών.

Δίκτυο 17 Αγρομετεωρολογικών σταθμών.