Έργα Βρίσκεστε εδώ : Αρχική Έργα


Ολοκληρωμένοι Τηλεμετρικοί Μετεωρολογικοί Σταθμοί

Τηλεμετρικό δίκτυο Μετεωρολογικών και Υδρολογικών σταθμών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ:

Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Δίκτυο Αυτόματων Τηλεμετρικών Περιβαλλοντικών Σταθμών.

Δίκτυο 17 Αγρομετεωρολογικών σταθμών.

Για το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων.

Τηλεμετρικοί Μετεωρολογικοί σταθμοί.

Συμπαγής Αγρομετεωρολογικός σταθμός, με πλήρη σειρά μετρούμενων παραμέτρων.