Сектори


Страници на набор

 • Автоматично сензорно разпознаване 
 • Работа с батерии 
 • Комуникация чрез USB

 • Ултракомпактна метеорологична станция 
 • Няма движещи се части 
 • Bluetooth комуникация и безплатно приложение за android и IoS 
 • Комуникация чрез USB 
 • Изпращане на измервания по мобилна телефония 
 • Наличен облак (с годишна такса) 
 • Работа със соларен панел

 • Компактна метеорологична станция 
 • Няма движещи се части 
 • Комуникация чрез USB 
 • Изпращане на измервания по мобилна телефония 
 • Наличен безплатен облак 
 • Работа със соларен панел

 • Компактна метеорологична станция 
 • Няма движещи се части 
 • Комуникация чрез LoRaWAN 
 • Комуникация чрез USB 
 • Наличен безплатен облак 
 • Работа със соларен панел

 • Ултракомпактна метеорологична станция 
 • Няма движещи се части 
 • Комуникация чрез LoRaWAN 
 • Комуникация чрез USB 
 • Запис на SD карта 
 • Наличен облак (с годишна такса) 
 • Работа със соларен панел