Сектори


Притежава голям цифров дисплей, на който се изписват резултатите  от измерването, както и цялостната картина на листа, сканиран от системата. Не причинява никакво увреждане или промяна в листа. Притежава вътрешна памет за съхранение на данните от измерваниятa и картините. Системата притежава специален скенер и вграден микропроцесор, който изпълнява измервателните процедури. Системата измерва: листна повърхност , дължина на листа, ширина на листа, средна листна повърхност за листна съвкупност, сбор на листна повърхност.