Οι υπηρεσίες μας δείτε τι κάνουμε

Η επιστημονική τεχνογνωσία της Scient Act και ο υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμός της, την κάνει νούμερο ένα επιλογή στους τομείς του εξοπλισμού περιβαλλοντολογικής έρευνας και monitoring.

Πρόσφατα έργα δείτε δείγμα της δουλειάς μας για την οποία είμαστε υπερήφανοι

Δείτε το πελατολόγιό μας χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης

test