проекти Виж тук : НАЧАЛО проекти


Автоматично алармиране при измервания, които са извън определените от потребителя граници.

Пълна система за измерване и наблюдение на река Алякмон с аларми за ранно предупреждение за наводнения и замърсяване.

Една от най-завършените и модерни измервателни мрежи в Европа!

Телеметрична мрежа за ниво на водата в няколко измервателни пункта на река Кифисос в Атина.

Една от най-големите и модерни мрежи за валежи в Европа!

Качество на водата, флуктуация на дъното, водно ниво, използване на най-съвременна технология.

Най-пълните системи за мониторинг на язовир в Гърция!

Изградена е мрежа от 9 напълно оборудвани телеметрични измервателни станции от гръцко-българската граница до устието.