ТЕЛЕМЕТРИЧНА СИСТЕМА ЗА КАЧЕСТВЕНИ И КОЛИЧЕСТВЕНИ ПАРАМЕТРИ НА РЕКА СТРУМА Виж тук : НАЧАЛО проекти ТЕЛЕМЕТРИЧНА СИСТЕМА ЗА КАЧЕСТВЕНИ И КОЛИЧЕСТВЕНИ ПАРАМЕТРИ НА РЕКА СТРУМА